Demonstrační farma


projekt Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5 v POOSLAVÍ

TECHNOLOGIE pro 3P


Činnost operační skupiny je zaměřena na základní téma vymezené k naplňování cílů EIP v podmínkách ČR:  Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, ...

Projekt Duální motor


Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů

Prodej mléka ze dvora

Prodej mléka ze dvora

PRODEJNÍ DOBA
v pátek od 10:00 do 15:00 hodin v areálu střediska Nová Ves 251
Mimo výše uvedenou dobu je prodej možný dle předchozí domluvy.
Mobil: 739 539 871

MLÉKO NEPASTERIZOVANÉ
15 Kč /1 litr do vlastního obalu
21 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr
36 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

MLÉKO PASTERIZOVANÉ
18 Kč/ 1 litr do vlastního obalu
24 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr
42 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

Výrobce:
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo
Nová Ves 251, 66491
www.pooslavi.cz   tel. 739 539 871
 
Objednat mléko

Partneři