Demonstrační farma


projekt Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5 v POOSLAVÍ

TECHNOLOGIE pro 3P


Činnost operační skupiny je zaměřena na základní téma vymezené k naplňování cílů EIP v podmínkách ČR:  Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, ...

Projekt Duální motor


Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů

Partneři