nastaveni topboxes nadpis

Demonstrační farma


projekt Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5 v POOSLAVÍ

TECHNOLOGIE pro 3P


Činnost operační skupiny je zaměřena na základní téma vymezené k naplňování cílů EIP v podmínkách ČR:  Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, ...

Projekt Duální motor


Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů

nastaveni bottomboxes nadpis

Prodej mléka ze dvora

Prodej mléka ze dvora

PRODEJNÍ DOBA

v pátek od 10:00 do 15:00 hodin v areálu střediska Nová Ves 251

Mimo výše uvedenou dobu je prodej možný dle předchozí domluvy na tel.:739 539 871

 

MLÉKO NEPASTERIZOVANÉ

15 Kč /1 litr do vlastního obalu

21 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr

36 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

 

MLÉKO PASTERIZOVANÉ

18 Kč/ 1 litr do vlastního obalu

24 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr

42 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

 

Výrobce:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Nová Ves 251, 66491

www.pooslavi.cz   tel. 739 539 871

PRODEJNÍ DOBA

v pátek od 10:00 do 15:00 hodin v areálu střediska Nová Ves 251

Mimo výše uvedenou dobu je prodej možný dle předchozí domluvy na tel.:739 539 871

 

MLÉKO NEPASTERIZOVANÉ

15 Kč /1 litr do vlastního obalu

21 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr

36 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

 

MLÉKO PASTERIZOVANÉ

18 Kč/ 1 litr do vlastního obalu

24 Kč /1 litr včetně PET lahve o objemu 1 litr

42 Kč /2 litry včetně PET lahve o objemu 2 litry

 

Výrobce:

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

Nová Ves 251, 66491

www.pooslavi.cz   tel. 739 539 871

Partneři